Ouderraad


Wat doet de OR?
Op beide scholen functioneert een ouderraad. Deze bestaat uit ouders die samen met medewerkers behulpzaam zijn bij het organiseren van allerlei activiteiten op school. Die jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: ouderavonden, sinterklaasfeest, kerstfeest, laatste schooldag, kind en ouderdag en schoolavond. De activiteiten kunnen ook incidenteel zijn; de opening van een nieuw gebouw, een sponsoractie, hulp bij een cultureel uitstapje. Bovendien beheert de ouderraad het geld van de ouderbijdrage.

Wanneer vergadert de OR?
De ouderraad vergadert eenmaal per 6 weken.
 

Hoe komt de OR aan het geld voor de activiteiten en wat doet het er mee?
De meeste kosten die de ouderraad maakt voor activiteiten voor de kinderen worden betaald uit de ouderbijdrage. De ouderraad int en beheert deze gelden zelfstandig en legt voor de inkomsten en uitgaven jaarlijks verantwoording af aan de directeur van de school.
Het betalen van een ouderbijdrage is niet verplicht, maar niet betalen zou kunnen inhouden dat uw kind dan niet kan meedoen aan activiteiten die worden georganiseerd door de ouderraad. Het geld van de bijdrage wordt onder andere besteed aan: leesboeken, de appels voor de groepen 1 en 2, het Sinterklaasfeest, de kerstviering, schoolreisjes, sport-shirts, kamp en het afscheid van groep 8.

Hoe werkt de ouderbijdrage?
Voor CBS Vossersschool is de ouderbijdrage een vast bedrag voor ouderbijdrage én schoolreis: € 82,00 per jaar per kind. Deze wordt drie keer per jaar, bij voorkeur per incasso, geïnd. De bedragen worden iedere vijf jaar vastgesteld en eventueel aangepast. Kinderen die gedurende het schooljaar (in groep één of in de andere groepen) instromen, betalen naar evenredigheid. Als een kind, bij verhuizing bijvoorbeeld, tijdens het lopende schooljaar de school verlaat, hebben de ouders recht op teruggave van (een deel) van de kosten. Om kosten bij de bank te besparen, incasseren we de bijdrage het liefst met een automatische incasso.

Van de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten bekostigt:
- sinterklaas cadeautjes voor de kinderen, inhoud voor het schoen zetten, ontbijt en bedankjes voor de Sint en zijn pieten en de schminkster
- eten en activiteiten van de kind-ouderdag
- drinken en servies voor de kerstviering
- een ontbijt per jaar voor de kinderen
- schoolmusical, aanschaf van de musical en de huur van de ruimte en
  huur van Aljo en zijn spullen
- schoolreisjes voor de kinderen van de groepen 1 t/m 6
- slotfeest aan het eind van het schooljaar
- en we sparen voor het kamp van de groepen 7 en 8. Dit kamp kost nl.
   125 euro per persoon.


In de ouderraad van de Vossersschool zitten:
Diana Kuiper
Sonja Kuijper
Jan Kwint
Pien Bruchner
Bertha de Vries
Roelie Terpstra
Lydia Compagner
Alja Lambregts