West Terschelling, 24 januari 2017
Beste ouders/verzorgers,

Zoals u misschien al heeft gemerkt of gelezen wordt er in de omgeving van de brede school gewerkt aan de weg. Dit gaat nog wel even duren (voor Oerol moet alles klaar zijn) en we zullen er overlast van hebben.

De aanrijd route van de auto’s zal ook veranderen. We willen u vragen om zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen. Komt u toch met de auto zou u dan stapvoets de Dennenweg op willen rijden, uw auto willen parkeren in de parkeervakken en via de Cornelis Douwesstraat weer weg willen rijden? We hopen dat we op deze manier rekening met elkaar kunnen houden.
In de klassen besteden we extra tijd aan de verkeersregels bij overlast in het verkeer.

We willen ook de actie ‘Veilig op de fiets’ houden. Om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer moeten de kinderen niet alleen beschikken over de juiste kennis over verkeersborden en –regels, maar zij moeten ook beschikken over een veilige fiets. Stel dat de remmen het niet goed doen, of een kind kan niet met de voeten bij de grond komen als het ineens moet stoppen of afstappen, of de trapper zit los? Wat is nu een veilige fiets?

Om de leerlingen veilig te laten fietsen gaan wij meedoen aan de VVN actie ‘Veilig op de fiets’. Alle kinderen van de Vossersschool  kunnen op woensdag 8 februari hun fiets volledig laten controleren volgens de eisen die VVN aan een veilige fiets stelt. Alle kinderen van de Prinses Margrietschool kunnen op donderdag 9 februari hun fietsen laten nakijken. Om iedereen voor te bereiden geven wij alle kinderen vooraf  een kopie van de controlepunten mee naar huis, zodat de fiets eerst thuis nagekeken kan worden. Na de keuring krijgen de kinderen de controlekaart mee naar huis zodat eventuele gebreken zo spoedig mogelijk hersteld kunnen worden. De controles zullen worden uitgevoerd door iemand van de politie en  Jelle Cupido van Veilig Verkeer Nederland Terschelling.

Met vriendelijke groeten,
Teams Prinses Margrietsschool en Vossersschool