De eerstweek van het schooljaar, de eerste week van het 5 gelijke dagen model, zit er alweer op. 
4 of 5 dagen eten op school met je vriendjes en vriendinnetjes en als je dan uit school komt is het ook nog eens mooi weer als je gaat spelen. Wat was het genieten, we hopen dat het mooie weer nog even blijft!

Jaarkalender:
In de jaarkalender, die de kinderen voor de zomervakantie hebben meegekregen, is een fout Kgeslopen. Er staat dat Luuk Kuijper op 4 april 4 jaar wordt, dit klopt niet! Luuk wordt op 3 april 4 jaar. 

Informatieavond:
In verband met een startbijeenkomst van beide teams en het bestuur van onze vereniging op maandag 12 september hebben we besloten om de informatieavond te verschuiven naar donderdag 8 september. Deze avond zal om 19.30 uur starten. U zal onder andere bijgepraat worden over het jaarplan, ict, Davinci, Engels en er zullen wat organisatorische zaken besproken worden. We hopen op een grote opkomst!

E-mailadressen en telefoonnummer: 
Wilt u er aan denken dat wanneer u een nieuw e-mailadres en/of een nieuw telefoonnummer krijgt dit ook even doorgeeft aan school?

Melkabonnement:
We willen u de mogelijkheid bieden om een melkabonnement af te nemen op school. Dit houdt in dat uw kind(eren) tussen de middag melk of karnemelk krijgen tijdens het eten. Dit abonnement kost 40 euro. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind. We willen hier maandag 12 september mee starten. 

Ouder-kinddag:
Natuurlijk hebben we dit jaar ook weer een ouder-kinddag en wel op vrijdag 23 september. De uitnodiging krijgen de kinderen maandag mee naar huis. Het thema dit jaar is: goedemorgen, zonder zorgen!

Halen en brengen van kinderen met de auto:
We hopen dat de kinderen zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school komen. Het kan wel eens gebeuren dat ze met de auto worden gebracht of gehaald. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen vragen we u om te rijden via de Prinses Margrietlaan (over de bult) de auto te parkeren op de parkeerplekken bij de gymzaal en te vertrekken via de Cornelis Douwesstraat. Op deze manier blijft het gedeelte voor de school auto vrij en kunnen de kinderen veilig het plein op en af.

Belangrijke data:
Dinsdag 6 september: start schoolzwemmen, voor groepen 3-4
Donderdag 8 september: informatieavond voor alle groepen (vanaf 19.30 uur)
Maandag 12 september: ouderhulp formulieren gaan mee naar huis
Maandag 19 september: praktijkmiddag muziek
Vrijdag 23 september: ouder-kinddag 
Woensdag 28 september: verkoop kinderpostzegels
Woensdag 28 september: start Terschellinger kinderboekenweek