West-Terschelling, dinsdag 29 maart 2016

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vorige week heeft de MR een raadpleging bij alle ouders gedaan over het 5-gelijke dagen model. Inmiddels hebben we de formulieren van de ouderraadpleging zorgvuldig bekeken. Hieruit blijkt dat een ruime meerderheid van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers voorstanders zijn van het invoeren van het 5-gelijke dagen model. Van de 98 uitgebrachte stemmen waren 73 stemmen Ja: (74 %) en 25 stemmen Nee: (26%).

Dit betekent dat wij, als medezeggenschapsraad, een positief advies geven aan de directie van onze school om de verandering van schooltijden door te voeren.

De directie neemt telefonisch contact op met de ouders die geen voorstander zijn van het 5-gelijke dagen model om eventuele knelpunten te inventariseren.

Het merendeel van de ouders van de Prinses Margrietschool is ook voorstander van invoering van het 5-gelijke dagen model. Dit betekent dat beide scholen gezamenlijk met ingang van schooljaar 2016-2017 tot invoering van het 5-gelijke dagen model over zullen gaan. 

Met vriendelijke groet, 

namens MR CBS Vossersschool.